Mevcut TEYDEB Projelerinin Desteklerine İlişkin Gelişme

02 Ağustos 2022 12:54

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) tarafından yürütülen aşağıdaki programlar ile desteklenen projelerin maliyet artışları TÜBİTAK bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir.

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
 • 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
 • Yenilik Destek Programı çerçevesinde açılmış çağrılar:
  • 1702 Patent Tabalı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
  • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
  • 1709 Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı
  • 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı
  • Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

Söz konusu maliyet artışlarının 01.01.2022 sonrasında sunulmuş ve sunulacak dönem raporları ile beraber TÜBİTAK’a beyan edilmiş olması gerekmektedir. Maliyet artışları aşağıdaki biçimde değerlendirilecektir:

 • Kuruluşlar, son dönem raporu 01.01.2022’den sonra sunulmuş ve “99-TEYDEB süreçleri tamamlandı” kodunda olan projeleri için 01.01.2022 sonrasında sunulmuş dönem raporlarında bütçe üst sınırı nedeniyle kapsam dışı bırakılan giderlerinin destek kapsamında değerlendirilmesi için dilekçe ile TÜBİTAK’a başvuracaklardır.
 • Kuruluşların 01.01.2022’den sonra TÜBİTAK’a sunduğu ve izleme süreci devam eden dönem raporlarında beyan edilen maliyet artışları, bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir.
 • Kuruluşlar, daha önceki dönemlerde sundukları ve bütçe sınırları nedeniyle destek kapsamı dışında bırakılmış giderlerini 01.01.2022 sonrasında TÜBİTAK’a sunacakları dönem raporları ile beyan edebilirler.
 • Maliyet artışlarının desteklenebilmesi için söz konusu giderlerin 01.01.2022 tarihinden sonraki dönem raporlarında TÜBİTAK’a sunulmuş olması gerekmektedir.