NEURON Cofund2 Projesi 2023 Ortak Uluslararası Çağrısı Açıldı

09 Ocak 2023 09:52

ERA-NET NEURON Projesi 2023 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2023), 09 Ocak 2023 tarihinde başvuruya açılmıştır. JTC 2023 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, zihinsel sağlıktaki çevresel zorluklara karşı dayanıklılık veya kırılganlıkla ilgili nörobiyolojik mekanizmalar hakkındaki bilgiyi geliştirmek için kritik translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir.

Mevcut çağrı, zihinsel bozukluklara karşı kırılganlık ve dayanıklılığın nörobiyolojik mekanik anlayışını ele alan klinik öncesi araştırmalardan kavram kanıtı klinik araştırmalarına kadar finanse etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma alanları, genetik, epigenetik, anatomik, moleküler, immünolojik ve endokrin mekanizmalar dahil olmak üzere çok çeşitli alanları kapsayabilir. Bilinen veya varsayımsal nörobiyolojik mekanizmalara dayalı olarak dayanıklılığı artırma potansiyeline sahip öngörücü, önleyici, tanısal ve/veya terapötik yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlayan öneriler ve dayanıklılığı destekleyen terapötik teknolojilerin nörobiyolojik temelini anlamaya yönelik öneriler bu çağrının kapsamındadır.

Araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini kapsamalıdır:

a) Olumsuz çevresel zorluklara maruz kalmanın başlattığı akıl hastalıklarının patogenezi, etiyolojisi, ilerlemesi, tedavisi ve önlenmesi dahil olmak üzere akıl sağlığı kırılganlığını ve dayanıklılığını ele alan temel araştırmalar. Bu, zihinsel sağlığı geliştirme, zihinsel bozuklukların görülme sıklığını azaltma ve klinik sonuçları iyileştirme potansiyeline sahip yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için nörobiyolojik mekanizmalar hakkındaki bilgilerin kullanımını içerebilir.

b) Olumsuz çevresel zorluklara maruz kalma ile başlatılan akıl hastalıkları için önleme, teşhis, hasta sınıflandırması, terapi ve/veya rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmeyi amaçlayan, ruh sağlığına karşı kırılganlığı ve dayanıklılığı ele alan klinik araştırmalar. Bu, dayanıklılığı artırmak için nörobiyolojik hedeflerin tanımlanmasını amaçlayan araştırma önerilerini içerebilir.

Aşağıdaki araştırma alanları bu çağrının dışında tutulmuştur:

• Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Avrupa Birliği Ortak Programı (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif hastalıklar

• Mevcut endikasyonları ile mevcut farmakolojik tedavilere odaklanan öneriler

• Nörobiyolojik mekanizmalardan bağımsız olarak sadece teknolojik gelişmelere odaklanan öneriler

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.

ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı uluslararası değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada gelen ön önerilerden (pre-proposal) uluslararası dış danışman değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 09 Ocak 2023 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 07 Mart 2023 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin, 13 Mart 2023 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” bölümünden “NEURON JTC2023 1. Aşama” seçerek başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/ ağ sayfasından ve uluslararası ağ araçlarına ise https://www.neuron-eranet.eu/resource-hub/networking-tools/ ağ sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili Kişiler:

Uluslararası Başvuru Koşulları ve NEURON hakkında bilgi için:

Dr. Recep Emrah ÇEVİK

TÜBİTAK, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)

Tel: 0 312 298 1214

e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

 

Dilber AYHAN

TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

Tel: 0312 298 1310

e-posta: dilber.ayhan@tubitak.gov.tr