M-ERA.NET 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

07 Nisan 2022 20:38

M-ERA.NET 3 projesi 2022 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanındaki teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda M-ERA.NET 3 projesi 2022 çağrısı aşağıda belirtilen alanlara yönelik olarak 15/03/2022 tarihi itibariyle açılmıştır: Enerji Alanında Malzemeler Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler Yüksek Performanslı Kompozitler Fonksiyonel Malzemeler Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler Elektronik Uygulamalar için Malzemeler Detaylı Bilgi İçin buraya tıklayınız.