ICT-AGRI-FOOD 2022 Yılı Çağrısı Açıldı!

16 Mayıs 2022 21:04

TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) Era-Net Cofund projesi kapsamında 2022 yılı çağrısı 03/05/2022 tarihinde açılmıştır. İlgili çağrı kapsamında, Avrupa tarım-gıda sistemlerinin sürdürülebilir, esnek, adil ve şeffaf sistemlere dönüşümü amacıyla dijital çözümlerin geliştirilmesini hedef alan çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir. Çağrı kapsamında; hassas tarım, akıllı gıda-tarım sistemleri, lojistik, gıda işleme, tedarik zinciri yönetimi ve ticarileştirme için yeni dijital teknolojilerin/çözümlerin (Ör: Uzaktan algılama, veri analizi/Büyük Veri, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, otomasyon ve robotiks) geliştirilmesi ve entegrasyonu ile çiftçiden tüketiciye, politika belirleyicileri ve gıda otoritelerine kadar tüm gıda-değer zinciri paydaşları için şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması beklenmektedir. Sunulacak projeler kapsamında, oluşturulan çözüm önerilerinin gıda-değer zinciri boyunca etkileri de göz önünde bulundurulmalı; gıda zinciri boyunca atıklar ve kayıplarla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere iki veya daha fazla aşama (birincil üretim, imalat ve işleme, gıda paketleme, dağıtım, tüketicilerin davranış ve tutumu, yemek hizmetleri (catering) vb.) için etkilerin incelenmesi istenmektedir. Şeffaflık, gıda izlenebilirliği ve orijinalliği ile ekonomik planlamanın sağlanmasında çok önemli bir faktör olup bu çağrının ana temasını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik faktörü de hem çevresel hem de sosyal ve ekonomik açıdan ele alınmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.