Küresel Araştırma Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çağrısı Açıldı

20 Mayıs 2022 21:11

Tüm dünyadan fonlayıcı kuruluşların oluşturduğu bir sanal yapılanma olan Küresel Araştırma Konseyi (Global Research Council, GRC)’nin bir girişimi olarak oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Çağrısı ile, SKA’lara ulaşılmasına yönelik yenilikçi ve araştırma odaklı yaklaşımların ve somut eylemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. SKA Pilot Çağrısı; yakın zamanda tamamlanmış araştırma ve yenilik projelerinden elde edilen sonuçların yerel ya da bölgesel ölçeklerde uygulanması yoluyla SKA'lara ulaşılmasını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 3 farklı çağrı üyesi ülkeden 3 farklı kurumu içermesi ve çağrı üyesi ülkeler tarafından desteklenmiş ve yakın zamanda tamamlanmış araştırma ve yenilik projelerine dayanması gerekmektedir. Söz konusu çağrı kapsamındaki uluslararası ortak başvuruların ilk aşamasının 05 Ağustos 2022 tarihine kadar çağrı sekretaryasına e-posta yoluyla, ulusal başvuruların ilk aşamasının ise 10 Ağustos 2022 tarihine kadar TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Uluslararası çağrı metnine https://www.nrf.ac.za/sustainable-development-goals-sdgs-collaborative-funding-call/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.