Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı 2022 Yılı Çağrısı’na Katılımı Artırmaya Yönelik Genişleme Sürecine Başvuru İçin Son Tarih 7 Haziran 2022!

03 Haziran 2022 21:43

2022 yılında Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research - JPND) kapsamında açılan “Farmakolojik Olmayan Müdahalelerin Mekanizmalarının Anlaşılması - Understanding The Mechanisms Of Non-Pharmacological Interventions” konulu JPND JPCOFUND-2 2022 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısının birinci aşama başvuru süreci tamamlanmıştır. JPND JPCOFUND-2 2022 çağrısı kapsamında “genişleme” süreci işletilecektir. Genişleme süreci, ikinci aşamaya geçen proje konsorsiyumlarına, sürece katılmak isteyen ülkelerden uygun ortakların dâhil edilmesi şeklinde olacaktır. Buna göre, Türkiye’den ilgili araştırmacılar ikinci aşamaya geçen proje konsorsiyumlarına dâhil olabilecektir. Söz konusu çağrı kapsamında desteklenmek üzere, genişleme sürecine katılmak isteyen araştırmacılarımızın çağrı başlığına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunması, uluslararası çağrı koşullarını ve TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümlerini sağlaması zorunludur. Genişleme sürecine katılmak isteyen araştırmacılarımızın 7 Haziran 2022 tarihine kadar JPND Programı Ulusal Koordinatörü Dr. Jale ŞAHİN (jale.sahin@tubitak.gov.tr) ile e-posta yoluyla iletişime geçmesi gerekmektedir.