Herhangi Bir Kurum/Kuruluşta Çalışmayan Doktoralı Araştırmacılara Proje Yürütücüsü Olabilme İmkanı

15 Haziran 2022 12:58

Doktora derecesine sahip olup herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı/kadrolu çalışmayan doktora sonrası araştırmacılarımıza; projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi şartıyla, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında (1004, 1007 ve 1003 hariç16 Haziran 2022 tarihi itibariyle proje yürütücüsü olarak görev alabilme imkânı sağlanmıştır. Söz konusu kişiler, aynı anda farklı projelerde bursiyer ve proje yürütücüsü olarak da görev alabileceklerdir (*).

Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacıların proje yürütücüsü olmaları halinde, söz konusu kişilere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık işveren maliyeti aşılmamak kaydıyla proje bütçesinden ücret ödenebilecektir. Proje sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihinden önce bir kamu kurumu/kuruluşunda (vakıf üniversiteleri dâhil) kadrolu/tam zamanlı olarak çalışmaya başlanması halinde, ücret ödemesi sona erecek ve proje bitiş tarihine kadar Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu kişilerin özel kuruluşlarda çalışmaya başlamaları halinde ise, Proje Teşvik İkramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenecektir.

(*) Mevzuat gereğince; aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından burs, TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden Proje Teşvik İkramiyesi ve ücret alınamaz.