Key Digital Technologies (KDT) 2022 Çağrısı Açıldı!

16 Haziran 2022 13:10

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2022 yılı çağrısı açılmıştır. KDT Ortak Girişimi, Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa’nın Liderliği (Electronic Components and Systems for European Leadership - ECSEL) Ortak Girişimi’nin devamı niteliğindedir.

 

Çağrı Kapsamı:

KDT Ortak Girişimi 2022 yılında Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Research and Innovation Action, RIA) ile İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA) olmak üzere 2 farklı aksiyon türünde 2 çağrıya aynı anda çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere IA çağrısında 1 genel 2 odak olmak üzere 3 başlık, RIA çağrısında 1 genel 1 odak olmak üzere 2 başlık olarak 2 çağrıda toplam 5 başlık başvuruya açılmıştır.

 

Aksiyon Türü

Çağrı Kodu

Konu Başlığı

İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA)

Call 2022-1 T1

Konu 1: Genel

Call 2022-1 T2

Konu 2: Silikon fotonik için endüstriyel tedarik zinciri

Call 2022-1 T3

Konu 3: Özelleştirilebilir ve etki alanına özgü açık kaynak RISC-V işlemcilerin tasarımı

Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Research and Innovation Action, RIA)

Call 2022-2 T1

Konu 1: Genel

Call 2022-2 T2

Konu 2: Yeşil Mutabakat hedeflerini destekleyen eko tasarımlı akıllı elektronik sistemler

 

KDT Ortak Girişimi 2022 yılı çağrısı kapsamındaki genel konular için (Call 2022-1 T1 ve Call 2022-2 T1) aşağıda belirtilen 14 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 1. Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat
 2. Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu
 3. Gömülü yazılım ve ötesi
 4. Sistemler Sistemi (SoS)
 5. Yapay zekâ, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol
 6. Bağlanırlık
 7. Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar
 8. Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik
 9. Ulaşım
 10. Enerji
 11. Dijital Endüstri
 12. Sağlık ve refah
 13. Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar
 14. Dijital Toplum

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Uluslararası çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzlarına ulaşmak ve “Fonlama ve İhale Portalı (Funding and Tenders Portal)” üzerinden uluslararası proje başvurusu yapabilmek için https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022 sayfası incelenmelidir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Çağrı Takvimi

Uluslararası proje önerilerin “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması için son tarih

21.09.2022 (17:00, Brüksel saati)

TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih

28.09.2022 (17:30 Türkiye saati)

TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

04.10.2022 (17:30 Türkiye saati)

İlgili Kişiler:

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ /  Hasan Burak TİFTİK / Erencan BAL

UİDB – AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

E-posta: ncpdis@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:

Dr. Mahmut ÖZER

ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

E-posta: mahmut.ozer@tubitak.gov.tr