PATENT HAVUZU


2022 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TESCİL EDİLEN PATENTLER
Başvuru NumarasıBelge (Tescil) Tarihi
(Gün.Ay.Yıl)
Buluş Başlığı
2020/1884121.02.2022Uzun Zincirli Mono ve Digliserit Karışımları İle Hazırlanan Bosentan Monohidrat Yüklü Kendiliğinden Nanoemülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistemlerin(SNEDDS) Formülasyonu
2021/00768521.06.2022Spiral Paletli Döngüsel Kompresör
2019/2195521.07.2022YBCO Süperiletken Şeritlerde, Lazer İle Kontrollü Olarak Çivileme Merkezleri Oluşturularak Kritik Akım Yoğunluğunun Artırılması
2020/0225721.11.20225-Lipoksijenaz Aktive Edici Protein (FLAP) İnhibitörleri
2021/01984921.12.2022Kandan Fenilalanin Kantitatif Ölçümü Yapan Biyosensör Sistem
2021 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TESCİL EDİLEN PATENTLER
Başvuru Numarası Belge (Tescil) Tarihi
(Gün.Ay.Yıl)
Buluş Başlığı
2019/12434 21.04.2021 Dinamik Darbe Sönümleyici
2019/21182 21.04.2021 Metal Saclar İçin Şişirme Deneyi Cihazı
2019/15787 21.05.2021 Bosentan Monohidrat Yüklenmiş Sıvı Kendiliğinden Nanoemülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistem ve Tablet Formülasyonu
2017/19951 21.10.2021 Antikanser Aktiviteye Sahip Yeni İzoksazol Türevleri
2018/02075 21.10.2021 Bir Amonyak Dolum Sistemi
2018/02257 21.10.2021 Altı Zamanlı Motor Dönüşümleri İçin Kam Mekanizması
2019/21316 21.10.2021 Rotoru Kanatçıklı Araç Üstü Enerji Hasat Cihazı
2018/02067 21.01.2021 Bir Amonyak Dolum Sistemi
2019/07846 21.01.2021 Bir Enjeksiyon Malzemesi Hazırlamak Üzere Bir Yöntem ve Elde Edilen Enjeksiyon Malzemesi